Commit b3ba3c0e authored by Moo's avatar Moo Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Lithuanian)

Currently translated at 62.8% (392 of 624 strings)

Translation: Silence/Silence-Android
Translate-URL: https://translate.silence.dev/projects/silence/silence-android/lt/
parent c0bbe2ec
Pipeline #352 passed with stages
in 7 minutes and 59 seconds
......@@ -198,4 +198,216 @@
<string name="preferences__slow">Lėtas</string>
<string name="preferences__normal">Normalus</string>
<string name="preferences__fast">Greitas</string>
<string name="conversation_item__mms_image_description">Medijos žinutė</string>
<string name="VideoPlayer_error_playing_video">Klaida atkuriant vaizdo įrašą</string>
<string name="QuickResponseService_problem_sending_message">Problemos siunčiant žinutę!</string>
<string name="NotificationChannel_failures">Nesėkmės</string>
<string name="NotificationChannel_messages">Žinutės</string>
<string name="MessageNotifier_message_received">Žinutę gavo %s.</string>
<string name="MessageNotifier_media_message">Medijos žinutė</string>
<string name="MessageNotifier_error_delivering_message">Klaida pristatant žinutę.</string>
<string name="MessageNotifier_failed_to_deliver_message">Nepavyko pristatyti žinutės.</string>
<string name="MessageNotifier_message_delivery_failed">Žinutės pristatymas nepavyko.</string>
<string name="MessageNotifier_no_subject">(Be temos)</string>
<string name="MessageNotifier_media_message_with_text">Medijos žinutė: %s</string>
<string name="MessageNotifier_most_recent_from_s">Paskiausia nuo: %1$s</string>
<string name="KeyCachingService_lock">Užrakinti naudojant slaptafrazę</string>
<string name="KeyCachingService_passphrase_cached">Silence yra atrakinta</string>
<string name="KeyCachingService_silence_passphrase_cached">Bakstelėkite norėdami atverti.</string>
<string name="ApplicationMigrationService_system_database_import_is_complete">Sistemos duomenų bazės importavimas užbaigtas.</string>
<string name="ApplicationMigrationService_importing_text_messages">Importuojamos tekstinės žinutės</string>
<string name="MmsMessageRecord_decrypting_mms_please_wait">Iššifruojama MMS, palaukite…</string>
<string name="MmsDatabase_downloading">Atsiunčiama…</string>
<string name="MmsDatabase_mms_download_failed">MMS atsisiuntimas nepavyko!</string>
<string name="MmsDatabase_downloading_mms">Atsiunčiama MMS…</string>
<string name="KeyExchangeInitiator_initiate_despite_existing_request_question">Inicijuoti nepaisant esamos užklausos\?</string>
<string name="ViewIdentityActivity_display_your_qr_code">Rodyti jūsų QR kodą</string>
<string name="ViewIdentityActivity_scan_contacts_qr_code">Skenuoti adresato QR kodą</string>
<string name="VerifyIdentityActivity_display_your_qr_code">Rodyti jūsų QR kodą</string>
<string name="TransportOptions_sms_disabled">SMS žinutės išjungtos</string>
<string name="ThreadRecord_media_message">Medijos žinutė</string>
<string name="SmsMessageRecord_duplicate_message">Dubliuota žinutė.</string>
<string name="SmsMessageRecord_received_corrupted_key_exchange_message">Gauta sugadinta raktų apsikeitimo žinutė!</string>
<string name="Slide_video">Vaizdo įrašas</string>
<string name="Slide_audio">Garso įrašas</string>
<string name="Slide_image">Paveikslas</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_you_will_no_longer_see_messages_from_this_user">Jūs daugiau nebematysite šio naudotojo siunčiamų žinučių.</string>
<string name="PassphrasePromptActivity_watermark_content_description">Silence piktograma</string>
<string name="PassphraseChangeActivity_enter_new_passphrase_exclamation">Neįvesta jokia slaptafrazė!</string>
<string name="MessageRecord_key_exchange_message">Raktų apsikeitimo žinutė</string>
<string name="MessageRecord_left_group">Jūs išėjote iš grupės.</string>
<string name="NotificationMmsMessageRecord_error_downloading_mms_message">Klaida atsisiunčiant MMS žinutę, bakstelėkite norėdami bandyti dar kartą</string>
<string name="NotificationMmsMessageRecord_downloading_mms_message">Atsiunčiama MMS žinutė</string>
<string name="NotificationMmsMessageRecord_multimedia_message">Multimedijos žinutė</string>
<string name="ImportFragment_no_encrypted_backup_found">Nerasta jokios šifruotos atsarginės kopijos!</string>
<string name="ImportFragment_restoring_encrypted_backup">Atkuriama šifruota atsarginė kopija…</string>
<string name="ImportFragment_error_importing_backup">Klaida importuojant atsarginę kopiją!</string>
<string name="ImportFragment_restore_encrypted_backup">Atkurti šifruotą atsarginę kopiją\?</string>
<string name="GroupCreateActivity_contacts_no_members">Jums grupėje reikia bent vieno žmogaus!</string>
<string name="GroupCreateActivity_contacts_mms_exception">Nepavyko sukurti grupės dėl netikėtos klaidos.</string>
<string name="GroupCreateActivity_actionbar_mms_title">Nauja MMS grupė</string>
<string name="ExportFragment_exporting_keys_settings_and_messages">Eksportuojami šifruoti raktai, nustatymai ir žinutės…</string>
<string name="ExportFragment_export_encrypted_backup">Eksportuoti šifruotą atsarginę kopiją\?</string>
<string name="WelcomeActivity_action_required">Reikalingas veiksmas!</string>
<string name="WelcomeActivity_encrypt_your_messages">Šifruokite savo žinutes su Silence naudotojais ir tuo pačiu metu naudokite įprastas SMS/MMS žinutes su kitais žmonėmis.</string>
<string name="WelcomeActivity_improve_your_privacy_talk_to_everyone">Pagerinkite savo privatumą, bendraukite su visais</string>
<string name="ConversationListFragment_sending_selected_drafts">Siunčiami pažymėti juodraščiai…</string>
<string name="ConversationListFragment_this_will_send_drafts_of_selected_conversations">Tai išsiųs pažymėtų pokalbių juodraščius.</string>
<string name="ConversationListFragment_send_drafts">Siųsti juodraščius</string>
<string name="ConversationListFragment_deleting_selected_conversations">Ištrinami pažymėti pokalbiai…</string>
<plurals name="ConversationListFragment_delete_selected_conversations">
<item quantity="one">Ištrinti pažymėtą pokalbį\?</item>
<item quantity="few">Ištrinti pažymėtus pokalbius\?</item>
<item quantity="other">Ištrinti pažymėtus pokalbius\?</item>
</plurals>
<plurals name="ConversationFragment_saving_n_attachments">
<item quantity="one">Įrašomas priedas</item>
<item quantity="few">Įrašomi %1$d priedai</item>
<item quantity="other">Įrašoma %1$d priedų</item>
</plurals>
<plurals name="ConversationFragment_files_saved_successfully">
<item quantity="one">Failas sėkmingai įrašytas.</item>
<item quantity="few">Failai sėkmingai įrašyti.</item>
<item quantity="other">Failai sėkmingai įrašyti.</item>
</plurals>
<plurals name="ConversationFragment_delete_selected_messages">
<item quantity="one">Ištrinti pažymėtą žinutę\?</item>
<item quantity="few">Ištrinti pažymėtas žinutes\?</item>
<item quantity="other">Ištrinti pažymėtas žinutes\?</item>
</plurals>
<string name="ConversationFragment_message_details">Išsamiau apie žinutę</string>
<plurals name="ConversationAdapter_n_unread_messages">
<item quantity="one">%d neskaityta žinutė</item>
<item quantity="few">%d neskaitytos žinutės</item>
<item quantity="other">%d neskaitytų žinučių</item>
</plurals>
<string name="ConversationActivity_attachment_exceeds_size_limits">Priedas viršija dydžio ribas.</string>
<string name="ConversationActivity_mms_not_supported_title">MMS nepalaikoma</string>
<string name="ConversationActivity_invalid_recipient">Neteisingas gavėjas!</string>
<string name="ConversationActivity_saved_draft">Įrašytas juodraštis</string>
<string name="ConversationActivity_group_conversation">Grupės pokalbis</string>
<string name="ConversationActivity_sorry_there_was_an_error_adding_your_attachment">Atleiskite, pridedant jūsų priedą įvyko klaida.</string>
<string name="ConversationItem_group_action_left">%1$s išėjo iš grupės.</string>
<string name="AudioSlidePlayer_error_playing_audio">Klaida atkuriant garso įrašą!</string>
<string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_contact">Informacija apie adresatą</string>
<string name="DraftDatabase_Draft_video_snippet">(vaizdo įrašas)</string>
<string name="DraftDatabase_Draft_audio_snippet">(garso įrašas)</string>
<string name="DraftDatabase_Draft_image_snippet">(paveikslas)</string>
<string name="ApplicationPreferencesActivity_tap_to_change_your_default_sms_app">Bakstelėkite norėdami pasikeisti numatytąją SMS programėlę</string>
<string name="ApplicationPreferencesActivity_delete_all_old_messages_now">Ištrinti visas senas žinutes dabar\?</string>
<string name="Permissions_not_now">Ne dabar</string>
<string name="Permissions_continue">Tęsti</string>
<string name="Permissions_permission_required">Reikia leidimo</string>
<string name="RingtonePreference_unable_to_add_ringtone">Nepavyko pridėti tinkintos skambučio melodijos</string>
<string name="RingtonePreference_add_ringtone_text">Pridėti skambučio melodiją</string>
<string name="RingtonePreference_notification_sound_default">Numatytasis pranešimų garsas</string>
<string name="RingtonePreference_ringtone_picker_title">Skambučio melodijos</string>
<string name="RingtonePreference_ringtone_silent">Nėra</string>
<string name="RingtonePreference_ringtone_default">Numatytoji skambučio melodija</string>
<string name="trimmer__old_messages_successfully_deleted">Senos žinutės sėkmingai ištrintos</string>
<string name="trimmer__deleting_old_messages">Ištrinamos senos žinutės…</string>
<string name="trimmer__deleting">Ištrinama…</string>
<string name="media_preview_activity__media_content_description">Medijos peržiūra</string>
<string name="media_overview__save_all">Įrašyti visus</string>
<string name="media_preview__all_media_title">Visa medija</string>
<string name="media_preview__save_title">Įrašyti</string>
<string name="MediaPreviewActivity_draft">Juodraštis</string>
<string name="MediaPreviewActivity_unssuported_media_type">Nepalaikomas medijos tipas</string>
<string name="MediaPreviewActivity_cant_display">Nepavyko peržiūrėti šio paveikslo</string>
<string name="MediaPreviewActivity_you">Jūs</string>
<string name="reminder_header_close_button">UŽVERTI</string>
<string name="reminder_header_delivery_reports_button">ĮJUNGTI</string>
<string name="reminder_header_delivery_reports_title">Įjungti pristatymo ataskaitas\?</string>
<string name="reminder_header_rate_button">ĮVERTINTI DABAR!</string>
<string name="reminder_header_rate_title">Įvertinkite šią programėlę</string>
<string name="reminder_header_sms_import_button">IMPORTUOTI</string>
<string name="reminder_header_sms_default_button">NUSTATYTI</string>
<string name="reminder_header_sms_default_text_mandatory">Norint gauti žinutes, Silence privalo būti jūsų numatytąja SMS/MMS programėle.</string>
<string name="text_secure_normal__menu_archived_conversations">Archyvuoti pokalbiai</string>
<string name="text_secure_normal__menu_settings">Nustatymai</string>
<string name="text_secure_normal__menu_new_group">Nauja grupė</string>
<string name="text_secure_normal__menu_new_message">Nauja žinutė</string>
<string name="key_scanning__menu_scan_contacts_qr_code">Skenuoti adresato QR kodą</string>
<string name="key_scanning__menu_display_your_qr_code">Rodyti jūsų QR kodą</string>
<string name="key_scanning__menu_compare">Palyginti</string>
<string name="conversation_group_options__conversation">Pokalbis</string>
<string name="convesation_group_options__recipients_list">Gavėjų sąrašas</string>
<string name="conversation__menu_conversation_settings">Pokalbio nustatymai</string>
<string name="conversation__menu_view_all_media">Visa medija</string>
<string name="conversation__menu_unarchive_conversation">Išarchyvuoti pokalbį</string>
<string name="conversation__menu_archive_conversation">Archyvuoti pokalbį</string>
<string name="conversation__menu_delete_conversation">Ištrinti pokalbį</string>
<string name="conversation__menu_add_attachment">Pridėti priedą</string>
<string name="conversation_secure_verified__menu_security">Saugumas</string>
<string name="conversation_list_fragment__fab_content_description">Naujas pokalbis</string>
<string name="conversation_list__menu_search">Ieškoti</string>
<string name="conversation_list_batch_unarchive__menu_unarchive_selected">Išarchyvuoti pažymėtus</string>
<string name="conversation_list_batch_archive__menu_archive_selected">Archyvuoti pažymėtus</string>
<string name="conversation_list_batch__menu_select_all">Žymėti visus</string>
<string name="conversation_insecure__security">Saugumas</string>
<string name="conversation_context_image__save_attachment">Įrašyti priedą</string>
<string name="conversation_context__menu_resend_message">Siųsti žinutę iš naujo</string>
<string name="conversation_context__menu_forward_message">Persiųsti žinutę</string>
<string name="conversation_context__menu_delete_message">Ištrinti žinutę</string>
<string name="conversation_context__menu_copy_text">Kopijuoti tekstą</string>
<string name="conversation_context__menu_message_details">Išsamiau apie žinutę</string>
<string name="push_directory__menu_refresh">Įkelti adresatų sąrašą iš naujo</string>
<string name="contact_selection_list__menu_unselect_all">Nuimti žymėjimą nuo visų</string>
<string name="contact_selection_list__menu_select_all">Žymėti visus</string>
<string name="preferences_advanced__always_ask_for_sim_card">Visada prašyti SIM kortelės</string>
<string name="preferences_advanced__use_system_emoji">Naudoti sistemos jaustukus</string>
<string name="preferences__display_a_notification_when_a_delivery_report_is_received">Rodyti pranešimą, kai yra gaunama pristatymo ataskaita</string>
<string name="preferences__request_a_delivery_report_for_each_sms_message_you_send">Reikalauti pristatymo ataskaitos kiekvienai jūsų siunčiamai SMS žinutei</string>
<string name="preferences__override_system_mms_settings">Nustelbti sisteminius MMS nustatymus tais, kurie yra žemiau.</string>
<string name="preferences__mms_user_agent">MMS naudotojo agentas</string>
<string name="preferences__enable_local_encryption_of_messages_and_keys">Įjungti vietinį žinučių ir raktų šifravimą</string>
<string name="preferences__complete_key_exchanges">Užbaigti apsikeitimus raktais</string>
<string name="preferences__enable_this_option_if_your_keyboard_supports_emojis">Įjunkite šią parinktį, jei jūsų klaviatūra palaiko jaustukus.</string>
<string name="preferences__disable_emoji_drawer">Išjungti jaustukų stalčių</string>
<string name="preferences__pref_all_mms_title">Gauti visas MMS žinutes</string>
<string name="preferences__pref_all_sms_title">Gauti visas SMS žinutes</string>
<string name="arrays__your_identity_key">Jūsų tapatybės raktas</string>
<string name="AndroidManifest_configure_mms_settings">Konfigūruoti MMS nustatymus</string>
<string name="AndroidManifest_archived_conversations">Archyvuoti pokalbiai</string>
<string name="AndroidManifest__message_details">Išsamiau apie žinutę</string>
<string name="AndroidManifest__all_media_named">Visa medija su %1$s</string>
<string name="AndroidManifest__all_media">Visa medija</string>
<string name="AndroidManifest__media_preview">Medijos peržiūra</string>
<string name="AndroidManifest__log_submit">Pateikti derinimo žurnalą</string>
<string name="AndroidManifest__complete_key_exchange">Užbaigti apsikeitimą raktais</string>
<string name="AndroidManifest__change_passphrase">Keisti slaptafrazę</string>
<string name="AndroidManifest__create_passphrase">Sukurti slaptafrazę</string>
<string name="message_details_header__from">Nuo</string>
<string name="message_details_header__to">Kam</string>
<string name="message_details_header__type">Tipas</string>
<string name="message_details_header__received">Gauta</string>
<string name="message_details_header__sent">Išsiųsta</string>
<string name="recipients_panel__add_member">Pridėti narį</string>
<string name="recipients_panel__to"><small>Įveskite vardą ar numerį</small></string>
<string name="recipient_preferences__color_for_this_contact">Šio adresato spalva</string>
<string name="recipient_preferences__color">Spalva</string>
<string name="recipient_preferences__block">Užblokuoti</string>
<string name="recipient_preferences__notification_sound">Pranešimų garsas</string>
<string name="recipient_preference_activity__blocked">UŽBLOKUOTAS</string>
<string name="prompt_passphrase_activity__unlock">Atrakinti</string>
<string name="message_recipients_list_item__resend">SIŲSTI IŠ NAUJO</string>
<string name="load_more_header__see_full_conversation">Rodyti visą pokalbį</string>
<string name="export_fragment__export_an_encrypted_backup_to_storage">Eksportuoti šifruotą atsarginę kopiją į saugyklą</string>
<string name="export_fragment__export_encrypted_backup">Eksportuoti šifruotą atsarginę kopiją</string>
<string name="import_fragment__restore_a_previously_exported_encrypted_backup">Atkurti anksčiau eksportuotą šifruotą atsarginę kopiją</string>
<string name="import_fragment__restore_encrypted_backup">Atkurti šifruotą atsarginę kopiją</string>
<string name="database_migration_activity__this_could_take_a_moment_please_be_patient">Tai gali šiek tiek užtrukti. Būkite kantrūs, jums bus pranešta, kai importavimas bus užbaigtas.</string>
<string name="database_migration_activity__the_default_system_database_will_not_be_modified">Numatytoji sistemos duomenų bazė jokiu būdu nebus modifikuota ar pakeista.</string>
<string name="database_migration_activity__would_you_like_to_import_your_existing_text_messages">Ar norėtumėte importuoti savo esamas tekstines žinutes į Silence šifruotą duomenų bazę\?</string>
<string name="audio_view__play_accessibility_description">Atkurti</string>
<string name="conversation_item_received__downloading">Atsisiunčiama</string>
<string name="conversation_item_received__download">Atsisiųsti</string>
<string name="conversation_item_sent__downloading">Atsisiunčiama</string>
<string name="conversation_item_sent__download">Atsisiųsti</string>
<string name="conversation_activity__attachment_thumbnail">Priedo miniatiūra</string>
<string name="conversation_activity__emoji_toggle_description">Perjungti jaustukų klaviatūrą</string>
<string name="conversation_activity__compose_description">Žinutės rašymas</string>
<string name="conversation_activity__window_description">Pokalbis su %1$s</string>
<string name="contact_selection_list_fragment__silence_needs_access_to_your_contacts_in_order_to_display_them">Norint rodyti jūsų adresatus, Silence reikia prieigos prie jų.</string>
<string name="contact_selection_recent_activity__no_recent_calls">Nėra paskiausių skambučių.</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment