Commit 2c5a43ce authored by Slobodan Simić's avatar Slobodan Simić Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Serbian)

Currently translated at 100.0% (3 of 3 strings)

Translation: Silence/Distribution
Translate-URL: https://translate.silence.dev/projects/silence/distribution/sr/
parent 49c401de
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="Distribution_title">Silence</string>
<string name="Distribution_tagline">Шифроване СМС/ММС преписке за свакога!</string>
<string name="Distribution_description">Сајленс је апликација за СМС/ММС која вам омогућава да заштитите вашу приватност приликом комуникације са пријатељима.</string>
<string name="Distribution_long_description">
Silence је апликација за СМС/ММС која вам омогућава да заштитите вашу приватност приликом комуникације са пријатељима.
Користећи Сајленс можете да шаљете СМС поруке и делите медије или прилоге у потпуности приватно.
Својства:
* Лакоћа. Сајленс ради као било која друга апликација за СМС. Нема никакве пријаве нити нових услуга за придруживање.
* Поузданост. Сајленс комуницира шифрованим СМС порукама. Нису потребни сервери или веза на интернет.
* Приватност. Сајленс пружа с-краја-на-крај шифровање ваших порука користећи брижљиво пројектован „аксолотл“ (Axolotl) крипто-протокол.
* Безбедност. Све поруке су шифроване локално, па ако телефон изгубите или вам га украду, ваше поруке су заштићене.
* Отворени кôд. Сајленс је слободан софтвер отвореног кôда, па било ко може провери безбедност прегледом кôда.
Пријава грешака, проблема или захтева на:
https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/issues
Изворни кôд можете да нађете на:
https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android
Још детаља на:
https://silence.im
Политика приватности:
https://silence.im/privacy</string>
</resources>
<string name="Distribution_title">Silence</string>
<string name="Distribution_tagline">Шифроване СМС/ММС преписке без муке!</string>
<string name="Distribution_description">Сајленс је апликација за СМС/ММС која вам омогућава да заштитите вашу приватност при комуникацији са пријатељима.</string>
<string name="Distribution_long_description">Сајленс је апликација за СМС/ММС која вам омогућава да заштитите своју приватност при комуникацији са пријатељима. Користећи Сајленс можете да шаљете СМС поруке и делите медије или прилоге у потпуности приватно. Својства: * Лакоћа. Сајленс ради као било која друга апликација за СМС. Нема никакве пријаве нити нових услуга за придруживање. * Поузданост. Сајленс комуницира шифрованим СМС порукама. Нису потребни сервери нити веза са интернетом. * Приватност. Сајленс пружа шифровање с краја на крај ваших порука користећи брижљиво пројектован Сигналов крипто-протокол. * Безбедност. Све поруке су шифроване локално, па ако телефон изгубите или вам га украду, ваше поруке су заштићене. * Отворени кôд. Сајленс је слободан софтвер отвореног кôда, па било ко може да провери безбедност прегледом кôда. Пријава грешака, проблема или захтева на: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/issues Изворни кôд можете да нађете на: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android Више детаља на: https://silence.im Политика приватности: https://silence.im/privacy</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment