strings.xml 62.4 KB
Newer Older
1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  <string name="yes">Evet</string>
  <string name="no">Hayır</string>
  <string name="delete">Sil</string>
  <string name="please_wait">Lütfen bekleyin...</string>
  <!--AbstractNotificationBuilder-->
  <string name="AbstractNotificationBuilder_new_message">Yeni mesaj</string>
  <!--ApplicationPreferencesActivity-->
  <string name="ApplicationPreferenceActivity_you_havent_set_a_passphrase_yet">Henüz bir parola belirlemediniz!</string>
  <plurals name="ApplicationPreferencesActivity_messages_per_conversation">
    <item quantity="one">sohbet başına 1 mesaj</item>
    <item quantity="other">Sohbet başına %d mesaj</item>
  </plurals>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_delete_all_old_messages_now">Tüm eski mesajlar silinsin mi?</string>
  <plurals name="ApplicationPreferencesActivity_this_will_immediately_trim_all_conversations_to_the_d_most_recent_messages">
    <item quantity="one">Bu seçenek tüm sohbetleri son gelen mesaj ile sınırlayacaktır.</item>
    <item quantity="other">Bu seçenek tüm sohbetleri son gelen %d mesaj ile sınırlayacaktır.</item>
  </plurals>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_delete">Sil</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_disable_storage_encryption">Saklama alanı şifrelemesi devre dışı bırakılsın mı?</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_warning_this_will_disable_storage_encryption_for_all_messages">
Bastien Le Querrec's avatar
Bastien Le Querrec committed
23
24
25
26
    Uyarı, bu seçenek tüm mesajlar ve anahtarlar için şifrelemeyi devre dışı bırakacaktır. Şifreli oturumlarınız
    olduğu gibi devam edecektir, fakat cihazınıza fiziksel erişimi olan herhangi biri
    okuyabilecektir.
  </string>
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_disable">Devre dışı bırak</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_sms_enabled">SMS alımı etkinleştirildi</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_tap_to_change_your_default_sms_app">Öntanımlı SMS uygulamanızı değiştirmek için buraya dokunun</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_sms_disabled">SMS alımı devre dışı bırakıldı</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_tap_to_make_silence_your_default_sms_app">Silence\'ı varsayılan SMS uygulamanız yapmak için buraya dokunun</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_on">açık</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_On">Açık</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_off">kapalı</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_Off">Kapalı</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_sms">SMS</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_mms">MMS</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_incoming_summary">Mesaj alımı %s</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_privacy_summary">Parola %1$s, Ekran güvenliği %2$s</string>
  <string name="ApplicationPreferencesActivity_appearance_summary">Tema %1$s, Dil %2$s</string>
  <!--AppProtectionPreferenceFragment-->
  <plurals name="AppProtectionPreferenceFragment_minutes">
    <item quantity="one">1 dakika</item>
    <item quantity="other">%d dakika</item>
  </plurals>
  <!--DraftDatabase-->
  <string name="DraftDatabase_Draft_image_snippet">(resim)</string>
  <string name="DraftDatabase_Draft_audio_snippet">(ses)</string>
  <string name="DraftDatabase_Draft_video_snippet">(görüntü)</string>
  <!--AttchmentManager-->
  <string name="AttachmentManager_cant_open_media_selection">Medya seçilecek uygulama bulunamadı.</string>
  <!--AttachmentTypeSelectorAdapter-->
  <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_camera">Kamera</string>
  <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_picture">Resim</string>
  <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_video">Görüntü</string>
  <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_audio">Ses</string>
  <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_contact">Kişi bilgisi</string>
  <!--AudioSlidePlayer-->
  <string name="AudioSlidePlayer_error_playing_audio">Ses oynatılırken hata!</string>
  <!--BlockedContactsActivity-->
  <string name="BlockedContactsActivity_blocked_contacts">Engellenen kişiler</string>
  <!--ConversationItem-->
  <string name="ConversationItem_message_size_d_kb">Mesaj boyutu: %d KB</string>
  <string name="ConversationItem_expires_s">Ömrü: %s</string>
  <string name="ConversationItem_error_not_delivered">İletilmedi</string>
  <string name="ConversationItem_view_secure_media_question">Güvenli medyayı görüntüle?</string>
  <string name="ConversationItem_this_media_has_been_stored_in_an_encrypted_database_external_viewer_warning">Bu medya şifrelenmiş veritabanında depolanmakta. Ne yazık ki farklı içerik görüntüleyicilerinde görüntülemek için verilerin geçici olarak deşifrelenip depolamaya yazılması gerekli. Bu eylemi gerçekleştirmek istediğinizden emin misiniz?</string>
  <string name="ConversationItem_error_received_stale_key_exchange_message">Eski anahtar takas mesajı alındı.</string>
  <string name="ConversationItem_received_key_exchange_message_tap_to_process">Anahtar takas mesajı alındı, işlemek için dokunun.</string>
  <string name="ConversationItem_group_action_left">%1$s gruptan ayrıldı.</string>
  <string name="ConversationItem_click_for_details">Ayrıntılar için dokunun</string>
  <string name="ConversationItem_unable_to_open_media">Bu medyayı açabilecek bir uygulama bulunamadı.</string>
  <string name="ConversationItem_xmpp_address_update_silence">XMPP adresi. Bu özelliği etkinleştirmek için Silence\'ı güncelleyin.</string>
  <!--ConversationActivity-->
  <string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_question">Güvenli oturum başlatılsın mı?</string>
  <string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_with_s_question">%s ile güvenli oturum başlat?</string>
  <string name="ConversationActivity_detected_silence_initiate_session_question">Silence kullanıcısından mesaj alındı, şifreli oturum başlat?</string>
  <string name="ConversationActivity_abort_secure_session_confirmation">Güvenli oturumu bitir?</string>
  <string name="ConversationActivity_are_you_sure_that_you_want_to_abort_this_secure_session_question">Bu güvenli oturumu sonlandırmak istediğinizden emin misiniz?</string>
  <string name="ConversationActivity_delete_thread_question">Sohbeti sil?</string>
  <string name="ConversationActivity_this_will_permanently_delete_all_messages_in_this_conversation">Bu seçenek bu sohbetteki tüm mesajları silecektir.</string>
  <string name="ConversationActivity_add_attachment">Ek ekle</string>
  <string name="ConversationActivity_select_contact_info">Kişi bilgisi seç</string>
  <string name="ConversationActivity_compose_message">Mesaj yaz</string>
  <string name="ConversationActivity_sorry_there_was_an_error_adding_your_attachment">Üzgünüz, eklentinizi eklerken hata oluştu.</string>
  <string name="ConversationActivity_the_gif_you_selected_was_too_big">Seçtiğiniz GIF çok büyük!</string>
  <string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_video_exceeds_message_size_restrictions">Üzgünüz, seçilen görüntü mesaj boyutu limitini aşıyor (%1$skB).</string>
  <string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_audio_exceeds_message_size_restrictions">Üzgünüz, seçilen ses mesaj boyutu limitini aşıyor (%1$skB).</string>
  <string name="ConversationActivity_recipient_is_not_a_valid_sms_or_email_address_exclamation">Alıcı, geçerli bir SMS veya eposta adresi değil!</string>
  <string name="ConversationActivity_message_is_empty_exclamation">Göndermeye çalıştığınız mesaj boş!</string>
  <string name="ConversationActivity_group_members">Grup üyeleri</string>
  <string name="ConversationActivity_group_conversation">Grup sohbeti</string>
  <string name="ConversationActivity_unnamed_group">Adlandırılmamış grup</string>
  <plurals name="ConversationActivity_d_recipients_in_group">
    <item quantity="one">1 üye</item>
    <item quantity="other"> %d üye</item>
  </plurals>
  <string name="ConversationActivity_saved_draft">Kaydedilmiş taslak</string>
  <string name="ConversationActivity_invalid_recipient">Geçersiz alıcı!</string>
  <string name="ConversationActivity_calls_not_supported">Aramalar desteklenmiyor</string>
  <string name="ConversationActivity_this_device_does_not_appear_to_support_dial_actions">Bu cihaz arama işlemlerini destekliyor gibi görünmüyor.</string>
  <string name="ConversationActivity_cant_open_link">Bu bağlantıyı açabilecek bir uygulama bulunamadı.</string>
  <string name="ConversationActivity_transport_insecure_sms">Güvensiz SMS</string>
  <string name="ConversationActivity_transport_insecure_mms">Güvensiz MMS</string>
  <string name="ConversationActivity_transport_secure_sms">Güvenli SMS</string>
  <string name="ConversationActivity_transport_secure_mms">Güvenli MMS</string>
  <string name="ConversationActivity_install_smssecure">Güvenli mesajlaşalım: %s</string>
  <string name="ConversationActivity_recipient_self">Güvenli oturumlar sadece diğer kişilerle başlatılabilir.</string>
  <string name="ConversationActivity_mms_not_supported_title">MMS desteklenmiyor</string>
  <string name="ConversationActivity_mms_not_supported_message">Operatörünüz MMS desteklemediği için bu mesaj gönderilemez.</string>
  <string name="ConversationActivity_specify_recipient">Lütfen bir kişi seçin</string>
  <string name="ConversationActivity_attachment_exceeds_size_limits">Eklenti, boyut sınırlarını aşıyor.</string>
  <!--ConversationAdapter-->
  <plurals name="ConversationAdapter_n_unread_messages">
    <item quantity="one">%d okunmamış mesaj</item>
    <item quantity="other">%d okunmamış mesaj</item>
  </plurals>
  <!--ConversationFragment-->
  <string name="ConversationFragment_message_details">Mesaj detayları</string>
  <plurals name="ConversationFragment_delete_selected_messages">
    <item quantity="one">Seçilen mesajı sil?</item>
    <item quantity="other">Seçilen mesajları sil?</item>
  </plurals>
  <plurals name="ConversationFragment_this_will_permanently_delete_all_n_selected_messages">
    <item quantity="one">Bu seçenek, seçilen mesajı silecektir.</item>
    <item quantity="other">Bu seçenek, seçilen %1$d mesajları silecektir.</item>
  </plurals>
  <string name="ConversationFragment_save_to_sd_card">Depolama alanına kaydedilsin mi?</string>
  <plurals name="ConversationFragment_saving_n_media_to_storage_warning">
    <item quantity="one">Bu medyayı depolamaya kaydetmek başka uygulamalar tarafından da erişilebilir olacağı anlamına gelmekte.\n\nDevam et?</item>
    <item quantity="other">%1$d medyayı depolamaya kaydetmek başka uygulamalar tarafından da erişilebilir olacağı anlamına gelmekte.\n\nDevam et?</item>
  </plurals>
  <plurals name="ConversationFragment_error_while_saving_attachments_to_sd_card">
    <item quantity="one">Eklenti depolamaya kaydedilirken hata oluştu!</item>
    <item quantity="other">Eklentiler depolamaya kaydedilirken hata oluştu!</item>
  </plurals>
  <plurals name="ConversationFragment_files_saved_successfully">
    <item quantity="one">Dosya başarıyla kaydedildi.</item>
    <item quantity="other">Dosyalar başarıyla kaydedildi.</item>
  </plurals>
  <string name="ConversationFragment_unable_to_write_to_sd_card_exclamation">Depolama alanına yazılamıyor!</string>
  <plurals name="ConversationFragment_saving_n_attachments">
    <item quantity="one">Eklenti kaydediliyor</item>
    <item quantity="other">%1$d eklenti kaydediliyor</item>
  </plurals>
  <plurals name="ConversationFragment_saving_n_attachments_to_sd_card">
    <item quantity="one">Eklenti depolamaya kaydediliyor…</item>
    <item quantity="other">%1$d eklenti depolamaya kaydediliyor…</item>
  </plurals>
  <string name="ConversationFragment_collecting_attahments">Eklentiler toplanıyor…</string>
  <string name="ConversationFragment_pending">Beklemede…</string>
  <string name="ConversationFragment_mms">MMS</string>
  <string name="ConversationFragment_sms">SMS</string>
  <string name="ConversationFragment_deleting">Siliniyor…</string>
  <string name="ConversationFragment_deleting_messages">Mesajlar siliniyor…</string>
  <!--ConversationListActivity-->
  <string name="ConversationListActivity_search">Ara</string>
  <!--ConversationListFragment-->
  <plurals name="ConversationListFragment_delete_selected_conversations">
    <item quantity="one">Seçilen sohbeti sil?</item>
    <item quantity="other">Seçilen sohbetleri sil?</item>
  </plurals>
  <plurals name="ConversationListFragment_this_will_permanently_delete_all_n_selected_conversations">
    <item quantity="one">Bu seçenek, seçilen sohbeti silecektir.</item>
    <item quantity="other">Bu seçenek, seçilen %1$d sohbeti silecektir.</item>
  </plurals>
  <string name="ConversationListFragment_deleting">Siliniyor</string>
  <string name="ConversationListFragment_deleting_selected_conversations">Seçilen sohbetler siliniyor…</string>
  <plurals name="ConversationListFragment_conversations_archived">
    <item quantity="one">Sohbet arşivlendi</item>
    <item quantity="other">%d sohbet arşivlendi</item>
  </plurals>
  <string name="ConversationListFragment_undo">GERİ AL</string>
  <plurals name="ConversationListFragment_moved_conversations_to_inbox">
    <item quantity="one">Sohbet gelen kutusuna taşındı</item>
    <item quantity="other">%d sohbet gelen kutusuna taşındı</item>
  </plurals>
  <string name="ConversationListFragment_send_drafts">Taslakları gönder</string>
  <string name="ConversationListFragment_this_will_send_drafts_of_selected_conversations">Bu seçenek, seçili sohbetlerin taslaklarını gönderecektir.</string>
  <string name="ConversationListFragment_send">Gönder</string>
  <string name="ConversationListFragment_sending">Gönderiliyor</string>
  <string name="ConversationListFragment_sending_selected_drafts">Seçilen taslaklar gönderiliyor…</string>
  <!--ConversationListItemAction-->
  <string name="ConversationListItemAction_archived_conversations_d">Arşivlenen sohbetler (%d)</string>
  <!--CustomDefaultPreference-->
  <string name="CustomDefaultPreference_using_custom">Özel ayar kullanılıyor: %s</string>
  <string name="CustomDefaultPreference_using_default">Varsayılan kullanılıyor: %s</string>
  <string name="CustomDefaultPreference_none">Hiçbiri</string>
  <!--DateUtils-->
  <string name="DateUtils_now">Şimdi</string>
  <string name="DateUtils_minutes_ago">%d dakika</string>
  <string name="DateUtils_today">Bugün</string>
  <string name="DateUtils_yesterday">Dün</string>
  <!--DualSimUtil-->
  <string name="DualSimUtil__new_sim_card_detected">Yeni SIM kart tespit edildi</string>
  <string name="DualSimUtil__a_new_key_has_been_generated">Yeni anahtar oluşturuldu.</string>
  <string name="DualSimUtil__a_new_key_has_been_generated_for_that_new_sim_card">Yeni anahtar o SIM kartı için oluşturuldu.</string>
  <!--ShareActivity-->
  <string name="ShareActivity_share_with">Paylaşılan kişi</string>
  <!--WelcomeActivity-->
  <!--ExportFragment-->
  <string name="ExportFragment_export">Dışa aktar</string>
  <string name="ExportFragment_export_plaintext_to_storage">Şifrelenmemiş metin yedeğini dışa aktar?</string>
  <string name="ExportFragment_warning_this_will_export_the_contents_of_your_messages_to_storage_in_plaintext">Dikkat, bu seçenek Silence mesajlarınızı şifrelenmemiş metin dosyasına aktaracaktır.</string>
  <string name="ExportFragment_cancel">İptal</string>
  <string name="ExportFragment_exporting">Dışa aktarılıyor</string>
  <string name="ExportFragment_exporting_plaintext_to_storage">Şifrelenmemiş metin yedeği dışa aktarılıyor…</string>
  <string name="ExportFragment_error_unable_to_write_to_storage">Hata, depolamaya yazılamadı.</string>
  <string name="ExportFragment_error_while_writing_to_storage">Depolamaya yazılırken hata.</string>
  <string name="ExportFragment_export_successful">Dışa aktarma başarılı.</string>
  <string name="ExportFragment_export_encrypted_backup">Şifrelenmiş yedeği dışa aktar?</string>
  <string name="ExportFragment_this_will_export_your_encrypted_keys_settings_and_messages">Bu seçenek anahtarlarınızı, ayarlarınızı ve mesajlarınızı depolamaya aktaracaktır.</string>
  <string name="ExportFragment_exporting_keys_settings_and_messages">Anahtarlar, ayarlar ve mesajlar şifreli olarak dışa aktarılıyor…</string>
  <!--GroupCreateActivity-->
  <string name="GroupCreateActivity_actionbar_title">Yeni grup</string>
  <string name="GroupCreateActivity_actionbar_update_title">Grubu güncelle</string>
  <string name="GroupCreateActivity_actionbar_mms_title">Yeni MMS grubu</string>
  <string name="GroupCreateActivity_contacts_mms_exception">Beklenmedik bir hatadan dolayı grup oluşturulamadı.</string>
  <string name="GroupCreateActivity_contacts_no_members">Grubunuzda en az bir kişi olmalıdır.</string>
  <string name="GroupCreateActivity_menu_create_title">Grup oluştur</string>
  <!--GroupMembersDialog-->
  <string name="GroupMembersDialog_me">Ben</string>
  <!--ImportExportActivity-->
  <string name="ImportExportActivity_import">İçe aktar</string>
  <string name="ImportExportActivity_export">Dışa aktar</string>
  <!--ImportFragment-->
  <string name="ImportFragment_import_system_sms_database">Sistem SMS veritabanı içe aktarılsın mı?</string>
  <string name="ImportFragment_this_will_import_messages_from_the_system">Bu seçenek
Bastien Le Querrec's avatar
Bastien Le Querrec committed
229
230
231
    sistemin varsayılan SMS veritabanındaki mesajları Silence\'a aktarır. Eğer sistem SMS veritabanını önceden içeri aktardıysanız,
    tekrar içeri aktarmak mesajlarınızı çift gösterecektir.
  </string>
232
233
234
235
236
237
  <string name="ImportFragment_import">İçe aktar</string>
  <string name="ImportFragment_cancel">İptal</string>
  <string name="ImportFragment_restore_encrypted_backup">Şifrelenmiş yedeği yükle?</string>
  <string name="ImportFragment_restoring_an_encrypted_backup_will_completely_replace_your_existing_keys">Şifrelenmiş yedeği yüklemek, şu anda bulunan tüm anahtarlarınızı, seçeneklerinizi ve mesajlarınızın üzerine yazılacaktır. Bu Silence yüklemenizdeki tüm veriler kaybolacak ve yedektekiler yüklenecektir. Silence içe aktarma tamamlandığında kapanacaktır.</string>
  <string name="ImportFragment_import_plaintext_backup">Şifrelenmemiş metin yedeği içe aktarılsın mı?</string>
  <string name="ImportFragment_this_will_import_messages_from_a_plaintext_backup">Bu seçenek
Bastien Le Querrec's avatar
Bastien Le Querrec committed
238
239
240
    şifresiz bir yedekten mesajlarınızı içe aktarır. Eğer bu yedeği önceden içeri aktardıysanız,
    tekrar içeri aktarmak mesajlarınızı çift gösterecektir.
  </string>
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
  <string name="ImportFragment_importing">İçe aktarılıyor</string>
  <string name="ImportFragment_import_plaintext_backup_elipse">Şifrelenmemiş metin içe aktarılıyor…</string>
  <string name="ImportFragment_no_plaintext_backup_found">Şifrelenmemiş metin yedeği bulunamadı!</string>
  <string name="ImportFragment_error_importing_backup">Yedek içe aktarılırken hata!</string>
  <string name="ImportFragment_import_complete">İçe aktarma tamamlandı!</string>
  <string name="ImportFragment_restoring_encrypted_backup">Şifrelenmiş yedek yükleniyor…</string>
  <string name="ImportFragment_no_encrypted_backup_found">Şifrelenmiş yedek bulunamadı!</string>
  <!--KeyScanningActivity-->
  <string name="KeyScanningActivity_no_scanned_key_found_exclamation">Taralı anahtar bulunamadı!</string>
  <string name="KeyScanningActivity_install_barcode_Scanner">Barcode Scanner kurulsun mu?</string>
  <string name="KeyScanningActivity_this_application_requires_barcode_scanner_would_you_like_to_install_it">Silence QR kodlar için Barcode Scanner gerektirir.</string>
  <!--MessageDetailsRecipient-->
  <string name="MessageDetailsRecipient_failed_to_send">Gönderilemedi</string>
  <string name="MessageDetailsRecipient_new_identity">Yeni kimlik</string>
  <!--MmsDownloader-->
  <string name="MmsDownloader_error_storing_mms">MMS depolama hatası!</string>
  <string name="MmsDownloader_error_connecting_to_mms_provider">MMS sağlayıcısına bağlanılamadı</string>
  <string name="MmsDownloader_error_reading_mms_settings">Kablosuz MMS sağlayıcı ayarları okunamadı</string>
  <!--NotificationMmsMessageRecord-->
  <string name="NotificationMmsMessageRecord_multimedia_message">Multimedya mesajı</string>
  <!--MessageRecord-->
  <string name="MessageRecord_message_encrypted_with_a_legacy_protocol_version_that_is_no_longer_supported">Artık desteklenmeyen bir Silence sürümü ile şifrelenmiş mesaj alındı. Lütfen göndericiden Silence\'ın son sürümüne güncellemesini ve mesajı tekrar göndermesini isteyin.</string>
  <string name="MessageRecord_the_exchange_message_you_got_came_from_a_version_of_silence_that_is_too_outdated">Takas mesajı sizinle iletişim kuramayacak kadar eski bir Silence sürümünden gelmiş. Güvenli oturumu başlatmak için kendiniz göndermeniz gerekiyor. Anahtar takası mesajını göndermek için dokunun.</string>
  <string name="MessageRecord_left_group">Gruptan ayrıldınız.</string>
  <string name="MessageRecord_updated_group">Grubu güncelle.</string>
  <string name="MessageRecord_key_exchange_message">Anahtar takas mesajı</string>
  <!--PassphraseChangeActivity-->
  <string name="PassphraseChangeActivity_passphrases_dont_match_exclamation">Parolalar uyuşmuyor!</string>
  <string name="PassphraseChangeActivity_incorrect_old_passphrase_exclamation">Yanlış eski şifre!</string>
  <string name="PassphraseChangeActivity_enter_new_passphrase_exclamation">Şifre girilmedi!</string>
  <!--PassphrasePromptActivity-->
  <string name="PassphrasePromptActivity_enter_passphrase">Parola Girin</string>
  <string name="PassphrasePromptActivity_watermark_content_description">Silence ikonu</string>
  <string name="PassphrasePromptActivity_invalid_passphrase_exclamation">Geçersiz Parola!</string>
  <!--ReceiveKeyActivity-->
  <string name="ReceiveKeyActivity_the_signature_on_this_key_exchange_is_different">Bu
Bastien Le Querrec's avatar
Bastien Le Querrec committed
277
278
279
280
    anahtar takasında alınan imza, 
    bu kişi için daha önce alınandan farklı. Bu, ya birisi iletişiminizi dinlemeye çalıştığının ya da
    iletişim kurduğunuz kişi Silence\'ı yeniden kurmuş olduğu için yeni kimlik anahtarı aldığının göstergesidir. 
  </string>
281
  <string name="ReceiveKeyActivity_the_signature_on_this_key_exchange_is_trusted_but">Bu anahtar takasındaki
Bastien Le Querrec's avatar
Bastien Le Querrec committed
282
283
284
    imza güvenilir, fakat \'anahtar takaslarını otomatik olarak tamamla\'
    ayarını devre dışı bırakmışsınız.
  </string>
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
  <string name="ReceiveKeyActivity_processing">İşleniyor</string>
  <string name="ReceiveKeyActivity_processing_key_exchange">Anahtar takası işleniyor...</string>
  <string name="ConfirmIdentityDialog_you_may_wish_to_verify_this_contact">Bu kişinin kimliğini onaylamalısınız.</string>
  <!--RecipientPreferencesActivity-->
  <string name="RecipientPreferenceActivity_block_this_contact_question">Kişiyi engelle?</string>
  <string name="RecipientPreferenceActivity_you_will_no_longer_see_messages_from_this_user">Bundan sonra bu kullanıcıdan gelen mesajları görmeyeceksiniz</string>
  <string name="RecipientPreferenceActivity_block">Engelle</string>
  <string name="RecipientPreferenceActivity_unblock_this_contact_question">Bu kişinin engeli kaldırılsın mı?</string>
  <string name="RecipientPreferenceActivity_are_you_sure_you_want_to_unblock_this_contact">Bu kişinin engelini kaldırmak istediğinizden emin misiniz?</string>
  <string name="RecipientPreferenceActivity_unblock">Engeli kaldır</string>
  <string name="RecipientPreferenceActivity_enabled">Etkin</string>
  <string name="RecipientPreferenceActivity_disabled">Devre dışı</string>
  <!--Slide-->
  <string name="Slide_image">Fotoğraf</string>
  <string name="Slide_audio">Ses</string>
  <string name="Slide_video">Video</string>
  <!--SmsMessageRecord-->
  <string name="SmsMessageRecord_received_corrupted_key_exchange_message">Bozulmuş anahtar
Bastien Le Querrec's avatar
Bastien Le Querrec committed
303
304
    takas mesajı alındı!
  </string>
305
  <string name="SmsMessageRecord_received_key_exchange_message_for_invalid_protocol_version">
Bastien Le Querrec's avatar
Bastien Le Querrec committed
306
307
    Geçersiz protokol sürümü için anahtar takas mesajı alındı.
  </string>
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
  <string name="SmsMessageRecord_received_message_with_unknown_identity_key_tap_to_process">Bilinmeyen kimlik anahtarı içeren bir mesaj alındı. İşlemek ve görüntülemek için dokunun.</string>
  <string name="SmsMessageRecord_received_updated_but_unknown_identity_information">Güncellenmiş fakat bilinmeyen bir kimlik bilgisi alındı. Kimlik doğrulaması için haififçe vurun.</string>
  <string name="SmsMessageRecord_secure_session_ended">Güvenli oturum sona erdi.</string>
  <string name="SmsMessageRecord_duplicate_message">Çift mesaj.</string>
  <!--ThreadRecord-->
  <string name="ThreadRecord_left_the_group">Gruptan ayrıldı</string>
  <string name="ThreadRecord_draft">Taslak:</string>
  <string name="ThreadRecord_media_message">Medya mesajı</string>
  <!--TransportOptions-->
  <string name="TransportOptions_sms_disabled">SMS mesajları devre dışı bırakıldı</string>
  <string name="TransportOptions_no_sim_card_found">SIM kart bulunamadı</string>
  <!--VerifyIdentityActivity-->
  <string name="VerifyIdentityActivity_you_do_not_have_an_identity_key">Kimlik anahtarınız yok.</string>
  <string name="VerifyIdentityActivity_recipient_has_no_identity_key">Alıcının kimlik anahtarı yok.</string>
  <string name="VerifyIdentityActivity_scan_contacts_qr_code">Kişinin QR kodunu tara</string>
  <string name="VerifyIdentityActivity_display_your_qr_code">QR kodunu göster</string>
  <string name="VerifyIdentityActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_please_check_the_fingerprint_text_carefully">UYARI, taranan anahtar EŞLEŞMİYOR! Parmak izi metnini dikkatlice inceleyin.</string>
  <string name="VerifyIdentityActivity_not_verified_exclamation">DOĞRULANMADI!</string>
  <string name="VerifyIdentityActivity_their_key_is_correct_it_is_also_necessary_to_verify_your_key_with_them_as_well">Kişinin anahtarı doğru. Kendi anahtarınızı da doğrulatmanız gerekiyor.</string>
  <string name="VerifyIdentityActivity_verified_exclamation">Doğrulandı!</string>
  <!--ViewIdentityActivity-->
  <string name="ViewIdentityActivity_scan_contacts_qr_code">Kişinin QR kodunu tara</string>
  <string name="ViewIdentityActivity_display_your_qr_code">QR kodunu göster</string>
  <string name="ViewIdentityActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_exclamation">UYARI, taranan anahtar EŞLEŞMİYOR!</string>
  <string name="ViewIdentityActivity_the_scanned_key_matches_exclamation">Taranan anahtar eşleşiyor!</string>
  <string name="ViewIdentityActivity_your_identity_fingerprint">Kimliğinizin parmak izi</string>
  <!--KeyExchangeInitiator-->
  <string name="KeyExchangeInitiator_initiate_despite_existing_request_question">Varolan isteğe rağmen başlat?</string>
  <string name="KeyExchangeInitiator_youve_already_sent_a_session_initiation_request_to_this_recipient_are_you_sure">Bu alıcıya zaten bir oturum açma isteği gönderdiniz, bir tane daha göndermek istediğinize emin misiniz? Bu ilk isteği geçersiz kılacaktır.</string>
  <string name="KeyExchangeInitiator_send">Gönder</string>
  <!--MessageDisplayHelper-->
  <string name="MessageDisplayHelper_bad_encrypted_message">Kötü şifrelenmiş mesaj</string>
  <string name="MessageDisplayHelper_decrypting_please_wait">Deşifreleniyor, lütfen bekleyin…</string>
  <string name="MessageDisplayHelper_message_encrypted_for_non_existing_session">Mesaj var olmayan oturum için şifrelenmiş</string>
  <string name="MessageDisplayHelper_end_session_encrypted_for_non_existing_session">Var olmayan oturumu sonlandırma isteği</string>
  <!--EncryptingSmsDatabase-->
  <string name="EncryptingSmsDatabase_error_decrypting_message">Mesaj deşifrelenirken hata.</string>
  <!--MmsDatabase-->
  <string name="MmsDatabase_connecting_to_mms_server">MMS sunucusuna bağlanılıyor…</string>
  <string name="MmsDatabase_downloading_mms">MMS indiriliyor…</string>
  <string name="MmsDatabase_mms_download_failed">MMS indirme başarısız!</string>
  <string name="MmsDatabase_downloading">İndiriliyor…</string>
  <string name="MmsDatabase_mms_pending_download">İndirmeye devam etmek için dokunun ve MMS ayarlarını yapılandırın.</string>
  <string name="MmsDatabase_error_decrypting_message">Mesaj deşifrelenirken hata.</string>
  <!--MmsMessageRecord-->
  <string name="MmsMessageRecord_decrypting_mms_please_wait">MMS deşifreleniyor, lütfen bekleyin…</string>
  <string name="MmsMessageRecord_bad_encrypted_mms_message">Kötü şifrelenmiş MMS mesajı</string>
  <string name="MmsMessageRecord_mms_message_encrypted_for_non_existing_session">MMS mesajı var olmayan oturum için şifrelenmiş</string>
  <!--MuteDialog-->
  <string name="MuteDialog_mute_notifications">Bildirimleri sessize al</string>
  <!--ApplicationMigrationService-->
  <string name="ApplicationMigrationService_import_in_progress">İçe aktarma sürüyor</string>
  <string name="ApplicationMigrationService_importing_text_messages">Mesajlar içe aktarılıyor</string>
  <string name="ApplicationMigrationService_import_complete">İçe aktarma tamamlandı</string>
  <string name="ApplicationMigrationService_system_database_import_is_complete">Sistem veritabanı içe aktarıldı.</string>
  <!--KeyCachingService-->
  <string name="KeyCachingService_silence_passphrase_cached">Açmak için dokunun.</string>
  <string name="KeyCachingService_silence_passphrase_cached_with_lock">Açmak için dokunun, kapatmak için kilide dokunun.</string>
  <string name="KeyCachingService_passphrase_cached">Silence açık</string>
  <string name="KeyCachingService_lock">Parola ile kilitle</string>
  <!--MessageNotifier-->
  <string name="MessageNotifier_d_new_messages_in_d_conversations">%2$d sohbetten %1$d yeni mesaj</string>
  <string name="MessageNotifier_most_recent_from_s">En yeni mesaj: %1$s</string>
  <string name="MessageNotifier_encrypted_message">Şifreli mesaj</string>
  <string name="MessageNotifier_media_message_with_text">Medya mesajı: %s</string>
  <string name="MessageNotifier_no_subject">(Konusuz)</string>
  <string name="MessageNotifier_message_delivery_failed">Mesaj iletimi başarısız.</string>
  <string name="MessageNotifier_failed_to_deliver_message">Mesaj iletilemedi.</string>
  <string name="MessageNotifier_error_delivering_message">Mesaj iletilirken hata.</string>
  <string name="MessageNotifier_mark_all_as_read">Tümünü okundu işaretle</string>
  <string name="MessageNotifier_mark_read">Okundu olarak işaretle</string>
  <string name="MessageNotifier_media_message">Medya mesajı</string>
  <string name="MessageNotifier_message_received">Mesaj %s tarafından geldi.</string>
  <string name="MessageNotifier_reply">Yanıtla</string>
  <!--QuickResponseService-->
  <string name="QuickResponseService_quick_response_unavailable_when_Silence_is_locked">Silence kitliyken hızlı yanıt kullanılamaz!</string>
  <string name="QuickResponseService_problem_sending_message">Mesaj gönderilirken hata!</string>
  <!--SingleRecipientNotificationBuilder-->
  <string name="SingleRecipientNotificationBuilder_silence">Silence</string>
  <string name="SingleRecipientNotificationBuilder_new_message">Yeni mesaj</string>
  <!--SubscriptionInfoCompat-->
  <string name="SubscriptionInfoCompat_slot">Yuva %1$s</string>
  <string name="SubscriptionInfoCompat_display_name">%1$s (yuva %2$s)</string>
  <!--change_passphrase_activity-->
  <string name="change_passphrase_activity__old_passphrase">Eski parola</string>
  <string name="change_passphrase_activity__new_passphrase">Yeni parola</string>
  <string name="change_passphrase_activity__repeat_new_passphrase">Yeni parolayı tekrarla</string>
  <!--contact_selection_activity-->
  <string name="contact_selection_activity__enter_name_or_number">İsim ya da numara girin</string>
  <!--contact_selection_group_activity-->
  <string name="contact_selection_group_activity__no_contacts">Kişi yok.</string>
  <string name="contact_selection_group_activity__finding_contacts">Kişiler yükleniyor...</string>
  <!--single_contact_selection_activity-->
  <string name="SingleContactSelectionActivity_contact_photo">Kişi Fotoğrafı</string>
  <!--ContactSelectionListFragment-->
  <string name="ContactSelectionlistFragment_select_for">Seç</string>
  <!--blocked_contacts_fragment-->
  <string name="blocked_contacts_fragment__no_blocked_contacts">Engellenen kişi yok</string>
  <!--contact_selection_recent_activity-->
  <string name="contact_selection_recent_activity__no_recent_calls">Yakın zamanda arama yok.</string>
  <!--contact_selection_list_fragment-->
  <!--conversation_title_view-->
  <string name="conversation_title_view__conversation_muted">Sohbet sessize alındı</string>
  <!--conversation_activity-->
  <string name="conversation_activity__type_message_sms_secure">Güvenli SMS gönder</string>
  <string name="conversation_activity__type_message_sms_insecure">Güvensiz SMS gönder</string>
  <string name="conversation_activity__type_message_mms_secure">Güvenli MMS gönder</string>
  <string name="conversation_activity__type_message_mms_insecure">Güvensiz MMS gönder</string>
  <string name="conversation_activity__send">Gönder</string>
  <string name="conversation_activity__remove">Kaldır</string>
  <string name="conversation_activity__window_description">%1$s ile sohbet</string>
  <string name="conversation_activity__compose_description">Mesaj yazma</string>
  <string name="conversation_activity__emoji_toggle_description">Emoji klavyesini göster/gizle</string>
  <string name="conversation_activity__attachment_thumbnail">Eklenti Önizlemesi</string>
  <!--conversation_item-->
  <string name="conversation_item__mms_downloading_description">Medya mesajı indiriliyor</string>
  <string name="conversation_item__mms_image_description">Medya mesajı</string>
  <string name="conversation_item__secure_message_description">Güvenli mesaj</string>
  <!--conversation_item_sent-->
  <string name="conversation_item_sent__download">İndir</string>
  <string name="conversation_item_sent__downloading">İndiriliyor</string>
  <string name="conversation_item_sent__send_failed_indicator_description">Gönderme Başarısız</string>
  <string name="conversation_item_sent__pending_approval_description">Onay Bekliyor</string>
  <string name="conversation_item_sent__delivered_description">İletildi</string>
  <!--conversation_item_received-->
  <string name="conversation_item_received__download">İndir</string>
  <string name="conversation_item_received__contact_photo_description">Kişi Fotoğrafı</string>
  <string name="conversation_item_received__downloading">İndiriliyor</string>
  <!--audio_view-->
  <string name="audio_view__play_accessibility_description">Oynat</string>
  <string name="audio_view__pause_accessibility_description">Duraklat</string>
  <string name="audio_view__download_accessibility_description">İndir</string>
  <!--conversation_fragment_cab-->
  <string name="conversation_fragment_cab__batch_selection_mode">Toplu seçim modu</string>
  <string name="conversation_fragment_cab__batch_selection_amount">%s seçildi</string>
  <!--conversation_fragment-->
  <string name="conversation_fragment__scroll_to_the_bottom_content_description">Aşağıya git</string>
  <!--import_export_fragment-->
  <string name="import_export_fragment__export">Dışa aktar</string>
  <string name="import_export_fragment__import">İçe aktar</string>
  <!--log_submit_activity-->
  <string name="log_submit_activity__log_fetch_failed">Cihazınızdaki kayıt okunamadı. Hata ayıklama kaydını almak için ADB kullanabilirsiniz.</string>
  <string name="log_submit_activity__thanks">Yardımınız için teşekkürler!</string>
  <string name="log_submit_activity__submitting">Gönderiliyor</string>
  <string name="log_submit_activity__posting_logs">Kayıtlar gist\'e gönderiliyor…</string>
  <!--database_migration_activity-->
  <string name="database_migration_activity__would_you_like_to_import_your_existing_text_messages">Varolan mesajlarınızı Silence\'ın şifreli veritabanına aktarmak ister misiniz?</string>
  <string name="database_migration_activity__the_default_system_database_will_not_be_modified">Öntanımlı sistem veritabanı hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.</string>
  <string name="database_migration_activity__skip">Atla</string>
  <string name="database_migration_activity__import">İçe aktar</string>
  <string name="database_migration_activity__this_could_take_a_moment_please_be_patient">Bu biraz zaman olabilir. Lütfen bekleyin, içe aktarma tamamlandığında bilgilendirileceksiniz.</string>
  <string name="database_migration_activity__importing">İÇE AKTARILIYOR</string>
  <!--database_upgrade_activity-->
  <string name="database_upgrade_activity__updating_database">Veritabanı güncelleniyor…</string>
  <string name="export_fragment__export_plaintext_backup">Şifrelenmemiş metin yedeğini dışa aktar</string>
  <string name="export_fragment__export_a_plaintext_backup_compatible_with">\'SMS Backup &amp; Restore.\' ile uyumlu şifrelenmemiş metin yedeğini dışarı aktar</string>
  <string name="import_fragment__import_system_sms_database">Sistem SMS veritabanını içe aktar</string>
  <string name="import_fragment__import_the_database_from_the_default_system">Varsayılan sistem mesaj uygulamasından veritabanını içe aktar</string>
  <string name="import_fragment__restore_encrypted_backup">Şifrelenmiş yedeği yükle</string>
  <string name="import_fragment__restore_a_previously_exported_encrypted_backup">Önceden dışa aktarılan şifrelenmiş yedeği yükle</string>
  <string name="import_fragment__import_plaintext_backup">Şifrelenmemiş metin yedeğini içe aktar</string>
  <string name="import_fragment__import_a_plaintext_backup_file">\'SMS Backup &amp; Restore.\' ile uyumlu şifrelenmemiş metin yedeğini içeri aktar.</string>
  <string name="export_fragment__export_encrypted_backup">Şifreli yedeği dışa aktar</string>
  <string name="export_fragment__export_an_encrypted_backup_to_storage">Şifrelenmiş yedeği depolamaya aktar</string>
  <!--load_more_header-->
  <string name="load_more_header__see_full_conversation">Tüm sohbeti görüntüle</string>
  <!--media_overview_activity-->
  <string name="media_overview_activity__no_images">Resim yok</string>
  <!--message_recipients_list_item-->
  <string name="message_recipients_list_item__verify">DOĞRULA</string>
  <string name="message_recipients_list_item__resend">TEKRAR GÖNDER</string>
  <!--prompt_passphrase_activity-->
  <string name="prompt_passphrase_activity__unlock">Kilidi aç</string>
  <!--prompt_mms_activity-->
  <string name="prompt_mms_activity__silence_requires_mms_settings_to_deliver_media_and_group_messages">Silence medya ve grup mesajlarını kablosuz operatörünüz üzerinden göndermek için MMS ayarlarına ihtiyaç duyar. Cihazınız bu ayarları sunmamakta, bu nadir de olsa kilitli cihazlar ve kısıtlayıcı yapılandırmalardan dolayıdır.</string>
  <string name="prompt_mms_activity__to_send_media_and_group_messages_tap_ok">Medya ve grup mesajları göndermek için, \'TAMAM\'a basın ve istenen ayarları tamamlayın. Operatörünüzün MMS ayarları genellikle \'operatörünüz APN\' şeklinde arama yapılarak bulunabilir. Bunu bir kere yapmanız gereklidir.</string>
  <!--recipient_preferences_activity-->
  <string name="recipient_preference_activity__blocked">ENGELLENDİ</string>
  <!--recipient_preferences-->
  <string name="recipient_preferences__mute_conversation">Sohbeti sessize al</string>
  <string name="recipient_preferences__disable_notifications_for_this_conversation">Bu sohbet için bildirimleri devre dışı bırak</string>
  <string name="recipient_preferences__notification_sound">Bildirim sesi</string>
  <string name="recipient_preferences__vibrate">Titret</string>
  <string name="recipient_preferences__block">Engelle</string>
  <string name="recipient_preferences__color">Renk</string>
  <string name="recipient_preferences__color_for_this_contact">Bu kişinin rengi</string>
  <!--receive_key_dialog-->
  <string name="receive_key_activity__complete">Tamamlandı</string>
  <!--recipients_panel-->
  <string name="recipients_panel__to"><small>Bir isim ya da numara girin</small></string>
  <string name="recipients_panel__add_member">Üye ekle</string>
  <!--verify_identity_activity-->
  <string name="verify_identity_activity__their_identity_they_read">Onların kimliği (onların okuduğu):</string>
  <string name="verify_identity_activity__your_identity_you_read">Sizin kimliğiniz (sizin okuduğunuz):</string>
  <!--message_details_header-->
  <string name="message_details_header__issues_need_your_attention">Bazı sorunlarla ilgilenmeniz gerekiyor</string>
  <string name="message_details_header__sent">Gönderildi</string>
  <string name="message_details_header__received">Alındı</string>
  <!--AndroidManifest.xml-->
  <string name="AndroidManifest__create_passphrase">Anahtar parolası oluştur</string>
  <string name="AndroidManifest__enter_passphrase">Parola Girin</string>
  <string name="AndroidManifest__select_contacts">Kişileri seç</string>
  <string name="AndroidManifest__public_identity_key">Açık kimlik anahtar</string>
  <string name="AndroidManifest__change_passphrase">Parola Değiştir</string>
  <string name="AndroidManifest__verify_identity">Kimliği doğrula</string>
  <string name="AndroidManifest__complete_key_exchange">Anahtar takasını tamamla</string>
  <string name="AndroidManifest__log_submit">Hata ayıklama kaydını gönder</string>
  <string name="AndroidManifest__media_preview">Medya önizlemesi</string>
  <string name="AndroidManifest__media_overview">Tüm resimler</string>
  <string name="AndroidManifest__media_overview_named">%1$s ile tüm resimler</string>
  <string name="AndroidManifest__message_details">Mesaj detayları</string>
  <string name="AndroidManifest_archived_conversations">Arşivlenen sohbetler</string>
  <string name="AndroidManifest_configure_mms_settings">MMS Ayarlarını Değiştir</string>
  <!--arrays.xml-->
  <string name="arrays__import_export">İçe / Dışa Aktar</string>
  <string name="arrays__your_identity_key">Kimlik anahtarınız</string>
  <string name="arrays__use_default">Varsayılanı kullan</string>
  <string name="arrays__use_custom">Özel ayar kullan</string>
  <string name="arrays__mute_for_one_hour">1 saat sessiz</string>
  <string name="arrays__mute_for_two_hours">2 saat sessiz</string>
  <string name="arrays__mute_for_one_day">1 gün sessiz</string>
  <string name="arrays__mute_for_seven_days">7 gün sessiz</string>
  <string name="arrays__mute_for_one_year">1 yıl sessiz</string>
  <string name="arrays__settings_default">Varsayılan ayarlar</string>
  <string name="arrays__enabled">Etkin</string>
  <string name="arrays__disabled">Devre dışı</string>
  <string name="arrays__name_and_message">İsim ve mesaj</string>
  <string name="arrays__name_only">Yalnız isim</string>
  <string name="arrays__no_name_or_message">Ne isim ne de mesaj</string>
  <string name="arrays__enter_key">Enter tuşunu göster</string>
  <string name="arrays__emoji_key">Emoji tuşunu göster</string>
  <string name="arrays__send_key">Gönder tuşunu göster</string>
  <!--plurals.xml-->
  <plurals name="hours_ago">
    <item quantity="one">%d saat</item>
    <item quantity="other">%d saat</item>
  </plurals>
  <!--preferences.xml-->
  <string name="preferences__general">Genel</string>
  <string name="preferences__sms_mms">SMS ve MMS</string>
  <string name="preferences__pref_all_sms_title">Tüm SMS\'leri al</string>
  <string name="preferences__pref_all_mms_title">Tüm MMS\'leri al</string>
  <string name="preferences__use_silence_for_viewing_and_storing_all_incoming_text_messages">Gelen tüm mesajları okumak ve saklamak için Silence\'ı kullan</string>
  <string name="preferences__use_silence_for_viewing_and_storing_all_incoming_multimedia_messages">Gelen tüm çokluortam mesajlarını okumak ve saklamak için Silence\'ı kullan</string>
  <string name="preferences__keyboard_settings">Klavye seçenekleri</string>
  <string name="preferences__disable_emoji_drawer">Emoji çekmecesini devre dışı bırak</string>
  <string name="preferences__enable_this_option_if_your_keyboard_supports_emojis">Kullandığınız klavyenin emoji desteği varsa bu seçeneği etkin hale getirin</string>
  <string name="preferences__display_settings">Ekran ayarları</string>
  <string name="preferences__choose_your_contact_entry_from_the_contacts_list">Kişi girdinizi kişi listesinden seçin.</string>
  <string name="preferences__change_passphrase">Parola Değiştir</string>
  <string name="preferences__change_your_passphrase">Parolanızı değiştirin</string>
  <string name="preferences__complete_key_exchanges">Anahtar takaslarını tamamla</string>
  <string name="preferences__enable_passphrase">Parola etkinleştir</string>
  <string name="preferences__enable_local_encryption_of_messages_and_keys">Mesajların ve anahtarların yerel olarak şifrelenmesini etkinleştir</string>
  <string name="preferences__screen_security">Ekran güvenliği</string>
  <string name="preferences__automatically_complete_key_exchanges_for_new_sessions_or_for_existing_sessions_with_the_same_identity_key">Yeni veya aynı kimlik anahtarına sahip oturumlar için otomatik olarak anahtar takası gerçekleştir</string>
  <string name="preferences__disable_screen_security_to_allow_screen_shots">Son uygulamalarda ve uygulamanın içinde ekran görüntüsü alınmasını engelle</string>
  <string name="preferences__forget_passphrase_from_memory_after_some_interval">Belirlenen süre sonunda mesajlara erişim için parola iste.</string>
  <string name="preferences__timeout_passphrase">Parola zaman aşımı</string>
  <string name="preferences__pref_timeout_interval_dialogtitle">Parola zaman aşımını seçin</string>
  <string name="preferences__pref_timeout_interval_title">Zaman aşımı süresi</string>
  <string name="preferences__the_amount_of_time_to_wait_before_forgetting_passphrase">Hafızadaki parolanın unutulması için geçmesi gereken zaman miktarı</string>
  <string name="preferences__notifications">Bildirimler</string>
  <string name="preferences__enable_message_notifications">Mesaj bildirimlerini etkinleştir</string>
  <string name="preferences__led_color">LED rengi</string>
  <string name="preferences__led_color_unknown">Bilinmiyor</string>
  <string name="preferences__pref_led_blink_title">LED yanıp sönme şekli</string>
  <string name="preferences__pref_led_blink_custom_pattern_title">Özel LED yanıp sönme şekli belirle</string>
  <string name="preferences__pref_led_blink_custom_pattern_on_for">Şunlar için açık:</string>
  <string name="preferences__pref_led_blink_custom_pattern_off_for">Şunlar için kapalı:</string>
  <string name="preferences__pref_led_blink_custom_pattern_set">Özel LED yanıp sönme şekli belirlendi!</string>
  <string name="preferences__sound">Ses</string>
  <string name="preferences__change_notification_sound">Bildirim sesini değiştir</string>
  <string name="preferences__silent">Sessiz</string>
  <string name="preferences__in_conversation_notifications">Sohbet içi bildirimler</string>
  <string name="preferences__play_inthread_notifications">Aktif bir sohbet görüntülenirken bildirim sesi çal</string>
  <string name="preferences__repeat_alerts">Uyarıları tekrarla</string>
  <string name="preferences__never">Asla</string>
  <string name="preferences__one_time">Bir kez</string>
  <string name="preferences__two_times">İki kez</string>
  <string name="preferences__three_times">Üç kez</string>
  <string name="preferences__five_times">Beş kez</string>
  <string name="preferences__ten_times">On kez</string>
  <string name="preferences__vibrate">Titret</string>
  <string name="preferences__also_vibrate_when_notified">Bildirildiğinde de titret</string>
  <string name="preferences__minutes">dakika</string>
  <string name="preferences__hours">saat</string>
  <string name="preferences__green">Yeşil</string>
  <string name="preferences__red">Kırmızı</string>
  <string name="preferences__blue">Mavi</string>
  <string name="preferences__orange">Turuncu</string>
  <string name="preferences__cyan">Cam Göbeği</string>
  <string name="preferences__magenta">Magenta</string>
  <string name="preferences__white">Beyaz</string>
  <string name="preferences__none">Hiçbiri</string>
  <string name="preferences__fast">Hızlı</string>
  <string name="preferences__normal">Normal</string>
  <string name="preferences__slow">Yavaş</string>
  <string name="preferences__custom">Özel</string>
  <string name="preferences__advanced">Gelişmiş</string>
  <string name="preferences__privacy">Gizlilik</string>
  <string name="preferences__mms_user_agent">MMS Kullanıcı Aracısı</string>
  <string name="preferences__advanced_mms_access_point_names">Manüel MMS ayarları</string>
  <string name="preferences__enable_manual_mms">Manüel MMS ayarlarını kullan</string>
  <string name="preferences__override_system_mms_settings">Sistem MMS ayarları yerine aşağıda bilgileri kullan.</string>
  <string name="preferences__mmsc_url">MMSC URL</string>
  <string name="preferences__mms_proxy_host">MMS Vekil Sunucusu</string>
  <string name="preferences__mms_proxy_port">MMS Vekil Portu</string>
  <string name="preferences__mmsc_username">MMSC Kullanıcı adı</string>
  <string name="preferences__mmsc_password">MMSC Parolası</string>
  <string name="preferences__sms_delivery_reports">SMS iletim raporları</string>
  <string name="preferences__request_a_delivery_report_for_each_sms_message_you_send">Gönderdiğiniz her SMS mesajı için iletim raporu iste</string>
  <string name="preferences__sms_delivery_reports_notification">SMS iletim raporu bildirimi</string>
  <string name="preferences__display_a_notification_when_a_delivery_report_is_received">İletim raporu alındığında bildirim görüntüle</string>
  <string name="preferences__automatically_delete_older_messages_once_a_conversation_exceeds_a_specified_length">Belirlenen uzunluk aşıldığında eski mesajları otomatik olarak sil.</string>
  <string name="preferences__delete_old_messages">Eski mesajları sil</string>
  <string name="preferences__chats">Konuşmalar ve medya</string>
  <string name="preferences__conversation_length_limit">Sohbet uzunluk sınırı</string>
  <string name="preferences__trim_all_conversations_now">Tüm sohbetleri kırp</string>
  <string name="preferences__scan_through_all_conversations_and_enforce_conversation_length_limits">Tüm sohbetleri tara ve sohbet uzunluk sınırını uygula</string>
  <string name="preferences__light_theme">Açık</string>
  <string name="preferences__dark_theme">Koyu</string>
  <string name="preferences__appearance">Görünüm</string>
  <string name="preferences__theme">Tema</string>
  <string name="preferences__default">Öntanımlı</string>
  <string name="preferences__language">Dil</string>
  <string name="preferences__make_default_sms_app">Öntanımlı SMS uygulaması olarak ayarla</string>
  <string name="preferences__make_silence_the_default_sms_mms_app">Silence\'ı sistemdeki öntanımlı SMS/MMS uygulaması yap.</string>
  <string name="preferences__submit_debug_log">Hata ayıklama kaydı gönder</string>
  <string name="preferences__support_wifi_calling">\'Wi-Fi Araması\' uyumluluk modu</string>
  <string name="preferences__enable_if_your_device_supports_sms_mms_delivery_over_wifi">Eğer cihazınız SMS/MMS aktarımını Wi-Fi üzerinden yapıyorsa (\'Wi-Fi Araması\' etkin ise\") etkinleştirin.</string>
  <string name="preferences__about">Silence hakkında</string>
  <string name="preferences__about_version">Sürüm %s</string>
  <string name="preferences__privacy_policy">Gizlilik ilkesi</string>
  <string name="preferences__incognito_keyboard">Gizli klavye</string>
  <string name="preferences__request_keyboard_to_disable_personalized_learning">Gizli mod açık ise, klavye yazdığınız kelimeleri hatırlamayacak, öğrenmeyecek veya depolamayacaktır.</string>
  <string name="preferences_app_protection__blocked_contacts">Engellenen kişiler</string>
  <string name="preferences_notifications__display_in_notifications">Bildirimlerde göster</string>
  <string name="preferences__show_sent_time">Gönderilen zamanı göster</string>
  <string name="preferences__show_sent_time_instead_of_received_time_in_conversations">Gelen mesajlarda alındığı zaman yerine gönderildiği zamanı göster</string>
  <string name="preferences__hide_unread_message_divider">Okunmamış mesaj ayracını gizle</string>
  <string name="preferences_chats__mms">MMS</string>
  <string name="preferences__auto_retrieve">Otomatik alma</string>
  <string name="preferences__automatically_retrieve_mms_messages">MMS mesajlarını otomatik olarak al</string>
  <string name="preferences__roaming_auto_retrieve">Otomatik alma (Dolaşım)</string>
  <string name="preferences__automatically_retrieve_mms_when_roaming">Dolaşımdayken MMSleri otomatik olarak al</string>
  <string name="preferences_chats__message_trimming">Mesaj kırpma</string>
  <string name="preferences_advanced__use_system_emoji">Sistem emojilerini kullan</string>
  <string name="preferences_advanced__disable_silences_built_in_emoji_support">Silence\'ın emoji desteğini devre dışı bırak</string>
  <!--****************************************-->
  <!--menus-->
  <!--****************************************-->
  <!--contact_selection_list-->
  <string name="contact_selection_list__menu_select_all">Hepsini seç</string>
  <string name="contact_selection_list__menu_unselect_all">Tüm seçimleri kaldır</string>
  <string name="contact_selection_list__header">TÜM KİŞİLER</string>
  <string name="contact_selection_list__unknown_contact">Yeni mesaj...</string>
  <!--contact_selection-->
  <string name="contact_selection__menu_finished">Tamamlandı</string>
  <!--refreshing push directory from menu-->
  <string name="push_directory__menu_refresh">Kişi listesini tazele</string>
  <!--conversation_button_context-->
  <string name="conversation_button_context__send_secure_sms">Güvenli SMS gönder</string>
  <string name="conversation_button_context__send_insecure_sms">Güvensiz SMS gönder</string>
  <string name="conversation_button_context__send_secure_mms">Güvenli MMS gönder</string>
  <string name="conversation_button_context__send_insecure_mms">Güvensiz MMS gönder</string>
  <!--conversation_callable-->
  <string name="conversation_callable__menu_call">Arama</string>
  <!--conversation_context-->
  <string name="conversation_context__menu_message_details">Mesaj detayları</string>
  <string name="conversation_context__menu_copy_text">Metni kopyala</string>
  <string name="conversation_context__menu_delete_message">Mesajı sil</string>
  <string name="conversation_context__menu_forward_message">Mesajı yönlendir</string>
  <string name="conversation_context__menu_resend_message">Mesajı tekrar gönder</string>
  <!--conversation_context_image-->
  <string name="conversation_context_image__save_attachment">Eki kaydet</string>
  <!--conversation_insecure-->
  <string name="conversation_insecure__invite">Davet et</string>
  <!--conversation_insecure_no_push-->
  <string name="conversation_insecure__menu_start_secure_session">Güvenli oturum başlat</string>
  <string name="conversation_insecure__security">Güvenlik</string>
  <!--conversation_list_batch-->
  <string name="conversation_list_batch__menu_delete_selected">Seçileni sil</string>
  <string name="conversation_list_batch__menu_select_all">Hepsini seç</string>
  <string name="conversation_list_batch__menu_send_drafts">Seçilen taslakları gönder</string>
  <string name="conversation_list_batch_archive__menu_archive_selected">Seçilenleri arşivle</string>
  <string name="conversation_list_batch_unarchive__menu_unarchive_selected">Seçilenleri arşivden çıkar</string>
  <!--conversation_list-->
  <string name="conversation_list__menu_search">Ara</string>
  <!--conversation_list_item_view-->
  <string name="conversation_list_item_view__contact_photo_image">Kişi resmi</string>
  <string name="conversation_list_item_view__error_alert">Hata uyarısı</string>
  <string name="conversation_list_item_view__archived">Arşivlendi</string>
  <!--conversation_list_fragment-->
  <string name="conversation_list_fragment__fab_content_description">Yeni sohbet</string>
  <!--conversation_secure_verified-->
  <string name="conversation_secure_verified__menu_security">Güvenlik</string>
  <string name="conversation_secure_verified__menu_verify_identity">Kimliği doğrula</string>
  <string name="conversation_secure_verified__menu_abort_secure_session">Güvenli oturumu sonlandır</string>
  <!--conversation_muted-->
  <string name="conversation_muted__unmute">Sesini aç</string>
  <!--conversation_unmuted-->
  <string name="conversation_unmuted__mute_notifications">Bildirimleri sessize al</string>
  <!--conversation-->
  <string name="conversation__menu_add_attachment">Eklenti ekle</string>
  <string name="conversation__menu_delete_conversation">Sohbeti sil</string>
  <string name="conversation__menu_archive_conversation">Sohbeti arşivle</string>
  <string name="conversation__menu_unarchive_conversation">Sohbeti arşivden çıkar</string>
  <string name="conversation__menu_view_media">Tüm resimler</string>
  <string name="conversation__menu_conversation_settings">Sohbet seçenekleri</string>
  <!--conversation_popup-->
  <string name="conversation_popup__menu_expand_popup">Genişlet</string>
  <!--conversation_callable-->
  <string name="conversation_add_to_contacts__menu_add_to_contacts">Kişilere ekle</string>
  <!--conversation_group_options-->
  <string name="convesation_group_options__recipients_list">Alıcı listesi</string>
  <string name="conversation_group_options__delivery">Teslim</string>
  <string name="conversation_group_options__conversation">Sohbet</string>
  <string name="conversation_group_options__broadcast">Yayın</string>
  <!--key_scanning-->
  <string name="key_scanning__menu_compare">Karşılaştır</string>
  <string name="key_scanning__menu_display_your_qr_code">QR kodunu göster</string>
  <string name="key_scanning__menu_scan_contacts_qr_code">Kişinin QR kodunu tara</string>
  <!--text_secure_normal-->
  <string name="text_secure_normal__menu_new_message">Yeni mesaj</string>
  <string name="text_secure_normal__menu_new_group">Yeni grup</string>
  <string name="text_secure_normal__menu_settings">Ayarlar</string>
  <string name="text_secure_normal__menu_clear_passphrase">Kilitle</string>
  <string name="text_secure_normal__mark_all_as_read">Tümünü okundu işaretle</string>
  <string name="text_secure_normal__menu_archived_conversations">Arşivlenen sohbetler</string>
  <!--reminder_header-->
  <string name="reminder_header_sms_default_title">Öntanımlı SMS uygulaması olarak kullanılsın mı?</string>
  <string name="reminder_header_sms_default_text_mandatory">Silence mesajları almak için varsayılan SMS/MMS uygulaması olması gerekli.</string>
  <string name="reminder_header_sms_default_button">AYARLA</string>
  <string name="reminder_header_sms_import_title">Sistem SMS içe aktarılsın mı?</string>
  <string name="reminder_header_sms_import_text">Telefonunuzdaki SMS mesajlarınızı Silence\'ın şifreli veritabanına kopyalamak için dokunun.</string>
  <string name="reminder_header_sms_import_button">İÇE AKTAR</string>
  <string name="reminder_header_rate_title">Uygulamayı değerlendir</string>
  <string name="reminder_header_rate_text">Uygulamayı sevdiyseniz lütfen değerlendirmek için zaman ayırarak bize yardım edin.</string>
  <string name="reminder_header_rate_button">ŞİMDİ DEĞERLENDİR!</string>
  <string name="reminder_header_delivery_reports_title">İletim raporlarını etkinleştir?</string>
  <string name="reminder_header_delivery_reports_text">İletim raporları gönderdiğiniz mesajların alıcıya ulaştığına dair bilgi verir. Bazı operatörler ek ücret yansıtabilir.</string>
  <string name="reminder_header_delivery_reports_button">ETKİNLEŞTİR</string>
  <string name="reminder_header_close_button">KAPAT</string>
  <!--MediaPreviewActivity-->
  <string name="MediaPreviewActivity_you">Siz</string>
  <string name="MediaPreviewActivity_cant_display">Bu resmin önizlemesi başarısız oldu</string>
  <string name="MediaPreviewActivity_unssuported_media_type">Desteklenmeyen medya türü</string>
  <string name="MediaPreviewActivity_draft">Taslak</string>
  <!--media_preview-->
  <string name="media_preview__save_title">Kaydet</string>
  <string name="media_preview__forward_title">Yönlendir</string>
  <string name="media_preview__overview_title">Tüm resimler</string>
  <!--media_overview-->
  <string name="media_overview__save_all">Tümünü kaydet</string>
  <!--media_preview_activity-->
  <string name="media_preview_activity__image_content_description">Resim önizlemesi</string>
  <!--Trimmer-->
  <string name="trimmer__deleting">Siliniyor…</string>
  <string name="trimmer__deleting_old_messages">Eski mesajlar siliniyor…</string>
  <string name="trimmer__old_messages_successfully_deleted">Eski mesajlar başarıyla silindi</string>
  <!--transport_selection_list_item-->
  <string name="transport_selection_list_item__transport_icon">Aktarma ikonu</string>
  <!--EOF-->
  <string name="AttachmentManager_silence_requires_the_external_storage_permission_in_order_to_attach_photos_videos_or_audio">Silence, fotoğraf, video veya ses eklemek için Harici Depolama iznine ihtiyaç duyar, ancak kalıcı olarak reddedilmiştir. Lütfen uygulama ayarları menüsüne gidin, \"İzinler\"i seçin ve \"Depolama\"yı etkinleştirin.</string>
</resources>